hero-pic

คุณสมบัติโปรแกรม

คุณสมบัติโปรแกรม | FutureMLM

คุณสมบัติ แยกเป็น Module ของโปรแกรม MLM


Sale Management
(ระบบขาย)

 • ระบบการขายสินค้า Online
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ
 • การชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย Ewallet

Member Management
(ระบบสมาชิก)

 • ตรวจสอบรายละเอียดของสมาชิกโดยรวม / รายคน
 • ระบบค้นหาสมาชิก ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ สมาชิก
 • ระบบการให้-ลด ตำแหน่ง/คะแนน/คอมมิชชั่น
 • ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของสมาชิก

Inventory Management
(ระบบสต๊อก)

 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ จำนวนสินค้าในสต๊อก
 • รายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชิ้น
 • รายงานภาพรวมของสต๊อกรายวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี
 • รองรับระบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • ระบบจัดการเกี่ยวกับ Supplier

Report Management
(ระบบรายงาน)

 • รายงานเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น
 • รายงานเกี่ยวกับสมาชิก
 • รายงานเกี่ยวกับระบบสต๊อก
 • รายงานเกี่ยวกับการขาย
 • รายงานการสั่งซื้อ PO
 • รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าในสต๊อก

Account Management
(ระบบเกี่ยวกับบัญชี)

 • การเตรียมจ่ายค่า Commission
 • Media Clearing
 • รายงาน ภงด 1
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานภาษีซื้อ
 • การจัดการเกี่ยวกับเงินโอน

Administration Management
(ระบบผู้ดูแล)

 • ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่พนักงานทำ
 • เพิ่ม/แก้ไข/ลบ พนักงาน
 • ตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับบริษัทโดยรวม เช่น ชื่อ สโลแกน ธนาคาร